Schrijven met een pen is anders

Een dagboek bijhouden heeft veel voordelen zeggen ze.

Ik schaamde me ervoor een dagboek bij te houden; al dat gezeur. Toen las ik in het beroemde boek van Covey (7 gewoontes . . . ) dat het heel goed is om een dagboek bij te houden.  😉

Door een dagboek denk je na over wat je doet en wat voor gevoelens je hebt. Je wordt je bewuster van gedrag dat je vaak herhaalt. Je kan zien waar je steeds tegenop ziet en waar je blij van wordt. (Nu word ik niet altijd vrolijker van me realiseren dat ik al meer dan 50 jaar met dezelfde gewoontes tob 🙁 )

Ik vind schrijven met een pen meer uit het hart dan typen. Jij?

Oprah raadt je aan een dankbaarheidsdagboek bij te houden en iedere dag 10 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent.

Je kan ook opschrijven waar je trots op bent die dag, of wat je de volgende dag gaat doen. Ik gebruik een onregelmatige mix van al het bovengenoemde.

Waar zou jij je dagboek voor kunnen gebruiken?

2 thoughts on “Schrijven met een pen is anders

  1. Als je spontaan en “uit het hart” wil schrijven lijkt met de hand schrijven beter, maar het hangt vooral af van je type vaardigheid. Je kunt je spontaniteit nog meer ruimte geven door je voor te nemen het resultaat metéén na het gereedkomen weg te gooien. Voornemens zoals die van Oprah beperken alleen maar je spontaniteit. Het wordt dan ‘gericht schrijven’ [met een doel].
    Mochten er na het schrijven van zo’n “weggooitekst” een ‘practische toepassing’ van een of meer van de neergeschreven frasen opduiken, gooi die tekst dan toch weg en formuleer die gedachte opnieuw, maar nu met een doel [een gedicht, een boze mail, een hartelijke groet aan een vriend, of wat dan ook}.

    1. Ja dat is ook een mooie oefening. Dankje.
      Ik heb dat overigens nooit gedaan. Ik vind het lastig om schrijfsels weg te gooien. (moet ik dus hoognodig eens proberen 😉 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om spam te voorkomen: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.